Trac Nedir ?


1962 yılında kurulmuştur.


- 3222 sayılı Telsiz Yasası döneminde Amatör Telsizciliği tanıtmak ve Elektroniğin gelişmesi için kitap ile dergiler yayımlamış, yasa değişikliği yapılarak amatör telsizciliğin serbest bırakılması için girişimlerde bulunmuştur.
- 2813 sayılı Telsiz Kanununun çıkarılmasından sonra Amatör Telsizciliğin kamu hizmeti niteliğindeki boyutlarına ülkemizde yaşam kazandırmış ve bunun sonucu olarak 22 Haziran 1991 gün ve 20909 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERDEN SAYILMIŞTIR.
- T.C. Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü , Türkiye Kızılay Derneği, bazı üniversiteler, bazı Sağlık İl Müdürlüklerinin 112 Acil Yardım Birimleri ve bazı Büyükşehir Belediyelerinin İtfaiye ile Sağlık Daire Başkanlıkları ile işbirliği protokolleri yapmıştır. TRAC, bazı İllerin Haberleşme Hizmet Gruplarının üyesi ve İl Afet Yönetim Merkezlerinin operatif unsurudur.
-1995 yılında IARU’ya tekrar üye olarak ülkemizin bu uluslararası temsilini üstlenmiştir.
-Ülkemizde afetler konusunda kamu ile kurumsal işbirliği yapan ilk gönüllü kuruluştur.
 
TRAC NE YAPMAKTADIR?

Ülkenin değişik yörelerinde bulunan ve halen sayısı 47 olan Şubesi vasıtası ile hizmet vermektedir.
Bu çerçevede:
- Gençlerin amatör telsizciliğe ve gönüllülüğe yönelmesi için gayret göstermektedir.
- Kurslar düzenlemektedir.
- Üyelerinin katkıları ve diğer bağışlarla temin edebildiği eski cihazları çalışır hale getirip röle istasyonu, data aktarıcısı ve benzeri amaçlara uygun hale getirmekte, tüm Türkiyeyi kapsayan ve afet hallerinde kullanılabilecek bir telsiz şebekesinin altyapı çalışmalarına devam etmektedir.
- Afet hallerinde ve Olağanüstü durumlarda haberleşme altyapısını kamunun hizmetine sunmaktadır.
- Afet haberleşme düzeninin organizasyonu konusunda kamu idaresine destek vermektedir.
- Protokol imzaladığı operatif nitelikli kurumlara gönüllü olarak danışmanlık , kolaylaştırıcılık ve acil durumlarda haberleşme desteği hizmetleri vermektedir.
- Afetler konusunda çalışan gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmakta ve bu kuruluşların haberleşme düzeninin genel afet haberleşme düzenine uyumlu olmasına katkıda bulunmaktadır.
- Radyo Amatörlüğünün kamu, bilimsel çevreler, yüksek öğrenim ve toplumun tüm kademelerinde tanınması ve yaygınlaşması için çalışmalar yapmaktadır.

Trac web sayfasına gitmek için tıklayın

Copyright Kenan ADIYAMAN (TA8N). 2007 - 2018 All Right Reserved. |